пʼятниця, 8 вересня 2023 р.

Тримаймо мовний фронт (Концепція ствердження української мови)

 

На виконання втілення "Концепції ствердження української мови в усіх
 сферах   суспільного життя міста Києва"
та Міжнародного дня грамотності - 8 вересня 2023 року
 бібліотека провела  цикл  заходів 
для учнів гімназії №179


"Мова - дім буття"

"Кожен народ, що дбає про своє сьогодення і майбутнє, знає, до чого веде руйнування чи відмова від рідної мови. ЦЕ - занепад, виродження, деградація. Тому люди завжди берегли свою живильну криницю - Мову, з якої черпали силу для духовного здоров'я і наснаги.
Слово надто багато важить у людському житті. Як відомо, може впливати навіть на долю. Воно вмить змінює настрій, робить щасливим або нещасним, радісним чи пригніченим. 
Втрата народом мови - це трагедія всіх трагедій, бо тоді губиться весь попередній досвід, зафіксований в ній. Культура змінює свій генетичний код, а народ відчужується від традицій, звичаїв, духу предків, потрапляє в іншу духовну атмосферу і страждає. Бо мова - це концентрація мудрості й досвіду, втрата її веде до порушення суспільної гармонії, законів людської еволюції.
Вона, МОВА, неповторна гілка на дереві людства, зі знищенням якої хиріє і зубожіє все дерево.
Сучасні мови творилися віками. Звісно, є штучна мова есперанто, комп'ютерні мови, що люди не вважають їх рідними, бо не вчаться сприймати світ крізь призму цих мовних систем. Такі видатні вчені як Вільгельм фон Бенжамін Лі Гумбольд, Олександр Потебня, Едвард Сепір, Уорф переконані, що кожна мова несе в собі картину всесвіту. Чому так ?
Існує гіпотеза, що наші прапращури її як казку, як пісню. Тобто на основі своїх асоціацій. Тому в кожній мові є прихований символізм.
Ці первісні символи  одним з перших почав досліджувати у ХІХ столітті український філолог Олександр Потебня. Так вчений вважав, що  слово "калина" вказує на жар, колір такий яскравий, як розпечене залізо. Тому "калина", на думку Потебні, первісно пішла від слова "калити".
Поступово поетичні, образні значення слів відходили на другий план, слово ставало більш чітким, ставало поняттям.
Зараз лише поети інтуїтивно намагаються повернути образні значення слів. Так, кажуть, що "веселка" - від слова "весело", що хмара первісно означала гору, а такі словосполучення, як "темна нічка", "зоря ясная", крутий берег" раніше були тавтологічними і звучали як "діло робити"чи "масло масляне"..."
Мартін Хайдеггер, філософ
.
Отже, мова кожного народу не має меж у своєму розвитку. Вона передає нащадкам досвід віджилих  поколінь, їхню історичну пам'ять, духовну культуру.А тепер прочитайте, як хотіли знищити нашу українську мову

Календар долі української мови.

        1720 р.       Указ Петра І   про заборону друкування книжок українською
                              мовою.            
        1755 р.        Заборона викладання українською мовою у Києво-  
                              Могилянській академії.
        1769 р.       Синод наказав відібрати українські букварі у тих, хто їх мав.

        1775 р.        Зруйнування Запорозької Січі та закриття українських шкіл
                              при полкових козацьких канцеляріях.
        1817 р.        Постанова урядової комісії про викладання в Західних 
                              землях тільки польською мовою.
        1847 р.       Розгром Кирило-Мефодіївського братства.
        1863 р.      Циркуляр Валуєва про заборону друку українською мовою,
                              крім творів "изящной словесности"
        1876 р.       Емський указ, за яким не допускалися ввезення з-за
                              кордону, друкування та видання в імперії книг на
                             "малороссийском наречии", заборонялися різні   сценічні
                             вистави і читання, друкування текстів до нот.
        1881 р.       Дозволено друкувати українські словники, окремі сценічні
                             твори, але заборонено створювати українські театри.
        1892 р.      Заборона української книжки для дитячого читання.
        1905 р.      Царський уряд, наляканий революційними подіями, 
                             скасував згадані вище дискримінаційні закони.
        1919 р.       Декрет наркомпосу України "Про навчання дітей рідною
                             мовою.
        1920 р.      Декрет РНК УРСР про запровадження української мови   
                             в школах і державних установах.
        1923 р.      РНК України ухвалила заходи    щодо сприяння розвитку
                             української мови.
        1927 р.      На Пленумі комуністичної партії більшовиків України
                             Каганович звинуватив наркома освіти УРСР Шумського в
                             націоналістичному ухилі при проведенні українізації.
        1928 р.      На Ш з'їзді КП/б/У Каганович та його поплічник 
                             кваліфікували культурно-освітню політику Шумського як
                             "фашизм в УРСР".
        1933 р.      Ліквідація на Україні неіснуючого так званого "нового
                             націоналістичного ухилу"
        1938 р.      Розпуск КПЗУ, необґрунтовано звинуваченої в націоналізмі.
        1978 р.      ЦК КПРС прийняв постанову про посилення вивчення та 
                             викладання російської мови (брежнєвсько-рашидовський
                             циркуляр")
        1983 р.      ЦК КПРС надав учителям російської мови статус найбільшого
                             сприяння в неросійських школах, підвищивши при цьому їм
                             платню ( "Андроповський указ").
        1989 р.      Видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову 
                            як офіційну загальнодержавну. Цим українську мову було 
                            відсунуто на третій план.
                                
І якщо ви почуєте:"Яка різниця, якою мовою говорити. Хіба від цього добавиться хліба і ковбаси?"  Згадайте вислів відомого мовознавця, перекладача, священника, автора перших правописів, професора Івана Огієнка, який казав "Мовне каліцтво є початком каліцтва душі".

Мова кожного народу неповторна  і - своя
В ній гримлять громи в негоду, в тиші - трелі солов'я.
На своїй природній мові і потоки гомонять;
Зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.
Солов'їну, барвінкову, колосисту - на віки
Українську рідну мову в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас,
Бо ж єдина - так , як мати, - мова в кожного із нас.
                                                                                      (Д. Білоус)


         
                                                                                    
А тепер завдання для вас.
 Завдяки підручникам Олександра Авраменка - доцента Київського університету імені Бориса Грінченка. Лауреата Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" (1996). Лауреата Міжнародної премії імені Григорія Сковороди (2008) бібліотека розробила для вас цикл різноманітних вправ з української мови "Говоримо українською".
Отже. починаємо .


                                                                        І етап. Переклади  українською.

        1.  Стрекоза                                                    8. Сирень
        2. Летучая мышь                                          9. Верба
        3. Бабочка                                                      10.Ландыш
        4. Улитка                                                        11.Георгина
        5.  Жаба                                                           12. Одуванчик                                                  6. Козел                                                           13. Укроп
         7.  Коршун                                                     14. Роща

ІІ етап. Виберіть правильні відповідності.

                                                                                  
                                                                            кредитний
                             квиток                                  студентський
                                                                            вхідний
                             білет                                     з хімії
                                                                            автобусний
                                                                                
        ІІІ. Етап. Назвіть правильний варіант слововживання

            дякую вас                                                дякую вам
            
            доброго дня                                            добрий день

            вибачаюсь за спізнення                     вибачте за спізнення
    
         приймати близько до серця             брати близько до серця, перейматися

            я не маю мєлочі                                    я не маю дрібних

            сміятися над братом                            сміятися з брата         

            задівати самолюбство                        вражати самолюбство

            цікаві міроприємства                        цікаві заходи

            не знущайтеся наді мною                не знущайтеся з мене

            у минулому році                                 минулого року


Бажаємо успіху!
                

Немає коментарів:

Дописати коментар